TÜRKİYE'NİN EN UZUN SOLUKLU SAĞLIK PROGRAMI MERHABA ACİL

ALTINCI YIL PROGRAMLARI
 
SAYI
TARİH
PROGRAM KONUSU
KONUKLAR
2004 YILI
297. 18.10.2004 Psikiyatride Etik ve Hekim Sorumluluğu (Doç.Dr. Mustafa Sercan-TPD İstanbul Şb.Başkanı)
296. 11.10.2004 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 5 Kasım G(ö)rev eylemiyle ilgili açılan dava ve 13 Ekim Duruşması, yargılananların görüş ve değerlendirmeleri. (Stüdyoda Av.Süleyman Anıl-HAYAD vardı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek; DİSK-Dev.Sağlık İŞ Başkanı Doğan Halis; SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli de telefonla katıldılar.)
295. 04.10.2004 Sağlığın Ekonomi Politiği, Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ekonomik temelleri ( Prof. Dr. Türkel Minibaş, İÜ Öğretim Üyesi, Ekonomist, Yazar)
294. 27.09.2004 28 Eylül "Bireysel Silahsızlanma Günü" Umut Vakfı ve etkinlikleri
İÜ Rektörü Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun görevden alınması, yaşananlar, nedenleri, sonuçları ve gelecek.
(Tanzer Gezer-Umut Vakfı Yöneticisi; Prof.Dr. Tahsin Yeşildere-ÖÜD Üyesi, Eski Öğretim Üyesi)
293. 20.09.2004 (Program günü ve saati değişikliği: Pazartesi, saat 20.00-21.00 arası)
Sağlık Ocakları, birinci basamak sağlık kuruluşları, işlev ve görevleri, uygulama ve beklentiler.
(Dr. Turabi Yerli-Sağlık Ocağı Hekimi)
292. 14.09.2004 Hükümetin yeni Sağlık Meslek Birlikleri Yasası Taslağı'yla ilgili meslek örgütlerinin değerlendirmesi, yaklaşımı ve yapacakları çalışmalar ( Dr. Orhan Odabaşı - TTB MK Gn. Skr.; Dr. Ali Çerkezoğlu İTO YK Gn. Skr.; Ecz. Zafer Kaplan-İst. Eczacı Odası YK Bşk.)
291. 07.09.2004 İşyeri Hekimliği, hükümetin yeni Çalışma Yasası'na göre gerçekleştirdiği mevzuat değişikliği ve bunun alana etkileri, Tabip odalarının bu anlamdaki görev ve yetkileri (Dr.Ercan Duman-İTO İşyeri Hek. Kom. Başkanı)
290. 31.08.2004 GDO'lar sağlığa etkileri ve GDO karşıtı Platform ve eylemleri (Mebruke Bayram -GDO Platformu Aktivisti, Dr. Yavuz Dizdar-Telefonla)
289. 24.08.2004 Kamu sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarının 'taşaron'tarafından çalıştırılması; sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik, hastane enfeksiyonları ve bu nedenle yitirilen kişiler üzerine bizce bir sohbet (Program konuğu yoktu. Program yapımcıları Beyza Çelenligil ve Mustafa Sütlaş kendi aralarında söyleşti.)
288. 17.08.2004 Sağlık ve çevre, 17 Ağustos'un beşinci yılında neredeyiz, Yağışlar ve sağlığımız,Munzur'da baraj yapılması, hükümetin nükleer enerji programı, Yeşiller Hareketi, gelişmeler ve Ağustos toplantısı ve sonbaharda yapılacak "Yeşiller Konferansı" (Uz. Dr. Ümit Şahin -Yeşiller Hareketi Aktivist, Çevre İçin Hekimler Derneği Yöneticisi)
287. 10.08.2004 Sokak Hayvanların Korunması, sağlık açısından yarattığı sorunlar... Mim. Meral Olcay (Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Sor. Müd.)
286. 03.08.2004 Nöroşirürjide Anestezi ve Anestezi Uzmanlarının sorunları. (Dr.Namigar Turgut)
285. 27.07.2004 Kamu sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin taşaronlar eliyle verilmesi, ve sağlık çalışanlarının taşaron tarafından çalıştırılması (SES Şişli Şb. Eğitim Koordinatörü)
284. 20.07.2004 Tıp Eğitimi ve İst.Tıp Fak. Tıp Eğitimi Araş.Uyg.Merk. Çalışmaları Prof.Dr. Zeynep Aydın (İst. Tıp Fak. Öğretim Üyesi-Merkez YK üyesi)
283. 13.07.2004 Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Ocaklarının tasfiyesi konusunda odaların ve pratisyen hekimlerin reaksiyonu, Hekim eylemleriyle ilgili açılan dava ve odada gerçekleştirilen basın toplantısı hakkında bilgi Program konuğu yoktu. Program yapımcıları odaların basın açıklamalarını okuyup kendi aralarında tartıştılar.
282. 06.07.2004 SSK'lıların serbest eczanelerden ilaç alabilmelerinin sağlanması, gelişmeler ve mevcut durum Ecz. Rıfat Güney  (Çağdaş Eczacılar Derneği YK Başkanı) Ecz. Semih Güngör(İstanbul Eczacı Odası Kurum Eczacılığı Komisyonu üyesi)
281. 29.06.2004 Hekimlerin Umuda Beyaz Yürüyüş Eylemi, TTB Büyük Kongresi, Hekimlerin uyarısı; NATO karşıtı cephe ve Büyük Buluşma" ve sonrası Uz. Dr. Ali Çerkezoğlu (İstanbul Tabip Odası YK Genel Sekreteri )
22.06.2004 RADYO VERİCİSİNİN TAMİRİ NEDENİYLE PROGRAM YAPILMAMIŞTIR.
280. 15.06.2004 Ülkemizde Adli Tıp Uygulamaları, Adli Tıp Kongresi, ATK'da gelişmeler, AB'nin talepleri ve yapılması gereken düzenlemeler Doç. Dr. Ümit Biçer (Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı, Kocaeli Tıp Fak. Adli Tıp AB Dalı Başkanı), Doç. Dr. Sermet Koç (Cerr.Tıp Fak. Adli Tıp AB Dalı öğretim üyesi)
279. 08.06.2004 İlaç ve Eczacılık Alanında yeni yönetmelik değişiklikleri ve uygulamaları (Ecz. Nurdan Demirkan)
278. 01.06.2004 Hayvan sağlığı/YÖK ve üniversitenin sorunları (Prof. Dr. Tahsin Yeşildere)
277. 25.05.2004 Allerjik Göğüs Hastalıkları ve toplumsal boyutu (Uz.Dr. Ercan Küçükosmanoğlu)
276. 18.05.2004 12 Mayıs Hemşireler günü, haftası, etkinlikler, hemşirelerin çalışma koşulları sorunları ve zorlukları, çözüm önerileri (Hem.Rabia Tuncer)
275. 11.05.2004 14 Mayıs Eczacılık Günü, Eczacılar Odası'nın etkinlikleri (Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacılar Odası Başkanı) Ecz. Rıfat Güney (Çağdaş Eczacılar Derneği Başkanı)
274. 04.05.2004 İlaç fiyatlarındaki değişim, ilaçta ucuzluk, eczacılara ve sağlığımıza yansıması (Ecz. Rafet Şahin)
273. 27.04.2004 Tıp Şiirleri ve Şair Hekimlerden şiirler üzerine bir sohbet (Dr. Faik Çelik)
272. 20.04.2004 Çevre ve korunması, çevre sağlığı,  Avrupa ve Türkiye'de Yeşiller Hareketi (Dr. Kadir Dadan, Ebru Turan)
271. 13.04.2004 İstanbul Tabip Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu ve Adaylar (Uz.Dr. Nilüfer Kapaklı (Hekim, Demokratik Katılım Grubu YK adayı)
270. 06.04.2004 Sigara ve sağlığımız, "Sigarana Dokunurum" kitabı ve Sigara bırakma Kampanyası (Uz.Dr. P.Nevin Çalışal Sütlaş)
269. 30.03.2004 Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri, Üreme Sağlığı, Oda seçimleri ve tabip odası (Dr. Nazmi Algan, Aile Hekimi, İstanbul Tabip Odası Merkez Delegasyon Üyesi)
268. 23.03.2004 Hekimlik ve Uygulamaları, Hasta Hekim ilişkileri, Hekimlerin Emekliliği üzerine dostça bir sohbet (TELEFONLA: Uz. Dr. Osman Güney Haydarpaşa Numune Hastanesi Cildiye Kliniği Şefi-Şair ve Yazar)
267. 16.03.2004 TİHV Çalışmaları ve açlık grevi yapanlara yönelik verdiği hizmetlerle ilgili son durum ve kamuya yönelik açıklamaları. (Dr. Şükran İrençin Akın-TİHV İst. Şube Yöneticisi ve kurucusu)
266. 09.03.2004 10-11 Mart Sağlık Çalışanları Platformu'nun "Görevdeyiz" eylemi. (Dr.Osman Öztürk-İTO Basın Sözcüsü/Dr.Orhan Odabaşı-TTB MK Gn.Sekreteri-Tel ile)
265. 02.03.2004 İlaçta KDV'nin düşürülmesi ve tedavi genelgesi, eczacılık alanında değişiklikler (Ecz. Hakan Bey)
264. 24.02.2004 Yerel Seçimler, Ümraniye İlçesinde Sol Demokratik Güçbirliği hazırlık çalışmalerı ve yerel ölçekte yaşanan sağlık sorunları ve çözümleri, Kamu Yönetimi Tasarısı ve tepkiler. (Arif Sağ Ümraniye Güç Birliği Belediye Başkan Adayı)
263. 17.02.2004 İşçi Sağlığı ve İş yeri Hekimliği Konusunda AKP'nin yaptığı son düzenlemeler, TTB ve tabip odalarının tutumu (Dr. Ercan Duman, İTO İşyeri hekimliği Kom. Başkanı)
262. 10.02.2004 Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan gelişmeler, AKP'nin müdahalesi, ATUD'ndaki genel kurul çalışmaları (Prof.Dr. Ümit Biçer, ATUD Başkanı)
03.02.2004 BAYRAM NEDENİYLE PROGRAM YAPILMADI
261. 27.01.2004 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağı ve sağlık alanına getirdikleri (Gürsel Ümit Sever-KESK İst.Şubeler Platformu sözcüsü)
260. 20.01.2004 AB ile uyum sürecinde ilaç alanında yapılması gerekenler, ilaçta veri koruma, veri imtiyazı ve patent (Ecz. Zeliha Yılmaz)
259. 13.01.2004 Engelli olduğu belirlenen çocuk doğurması söz konusu olan kişilere kürtaj yapılmasının engellenmesi, Engellilerin kamuda istihdamında yaşana son gelişmeler ve Bütçe yasası (Elif Özen (Engelli-Aktivist), Lokman Ayva (Milletvekili-Tel. ile)
258. 07.01.2004 Hasta Hakları İhlâllerinde tazminat davaları, uygulamaları ve sonuçları (Leyla Ezgi-HAYAD Başk)
2003 YILI PROGRAMLARI
257. 30.12.2003 2003'de sağlıkta neler oldu bitti? Merhaba Acil'de neler konuştuk, Merhaba Acil'den beklenenler (Tel Konuğu:SSK Okmeydanı Hast.den Nöroloji Asistanı Dr.)
256. 23.12.2003 24 Aralık Hekim Eylemi, TTB neden eylem yapıyor, Sağlık Alanındaki gelişmeler (Dr. Orhan Odabaşı-Dr. Eriş Bilaloğlu)
255. 16.12.2003 Türk Eczacıları Birliği'nin olağan genel kurulu ve sonrası, gelişmeler. (Ecz.Zafer Kaplan, Ecz. Rafet Şahin)
254. 09.12.2003 10 Aralık İnsan Hakları Günüİnsan hakları ve tıp, Adli Tıp ve hak ihlâllerindeki önemi- İnsan Haklarından bir alt başlık "Hasta hakları" Eczacılar Birliği Büyük Kongresi (Telefon Konuğu:Şebnem K.Fincancı)
253. 02.12.2003 1 Aralık Dünya AIDS Günü, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü (Telefon konukları: Psikolog Ayşe Kayhan -AIDS Savaşım Derneği-Elif Özen- Özürlü, aktivist)
252. 18.11.2003 Sağlık Bakanlığı'nın pratisyen hekimlere getirdiği "Aile doktorluğu" uygulaması ve bu konuda pratisyen hekimlerin tavrı ve değerlendirmesi (Dr. Erkan KAPAKLI-Pratisyen Hekimler Derneği Genel Sekreteri)
251. 11.11.2003 YÖK-YEK yasası ve Öğretim üyelerinin görüşleri (Prof.Dr. Tahsin Yeşildere-Öğretim Üyeleri Derneği YK üyesi, Emekli Öğretim Üyesi)
250. 04.11.2003 Sağlıkçıların 5 Kasım eylemleri; Üniversite öğrencilerinin 6 Kasım YÖK Eylemleri (Dr. Bora İnce-Eylem Komitesi)(Tıp Fakültesi Öğrencileri)
249. 28.10.2003 AKP'nin Sağlıkta Değişim Programı'nın değerlendirmesi ve sağlık alanına etkileri (Dr.Osman Öztürk-İTO YK Üyesi)
248. 21.10.2003 Hasta Hakları günü ve HAYAD etkinlikleri (Leyla Ezgi-HAYAD Başkanı)
247. 14.10.2003 Merhaba Acil Programının yaş günü münasebetiyle değerlendirme programı (Tel. Konukları)

 

DOKUZUNCU YIL
(2006-2007)
SEKİZİNCİ YIL
(2005-2006)
YEDİNCİ YIL
(2004-2005)
BEŞİNCİ YIL
(2002-2003)
DÖRDÜNCÜ YIL
(2001-2002)
ÜÇÜNCÜ YIL
(2000-2001)
İKİNCİ YIL
(1999-2000)
BİRİNCİ YIL
(1998-1999)